Planlagte paringer 2017/2018

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med avlsrådet, hundeeiere eller valpeformidler Olav Reitan (tlf +47 95763042, e-post: oreitan(a)online.no). Oppdrettere bes holde valpeformidler og web-ansvarlig oppdatert på status underveis, slik at listen kan være mest mulig riktig til en hver tid.

Planlagte paringer avlssesongen 2017/2018
Avlsrådets innstilling Tispe Hannhund Forventet tidspunkt for paring Paring utført Valper født
RR SE JCH SE UCH Spjutvikens Saba SE30185/2013, eier Sigge Larsson tlf 070-642 91 49 NUCH Hocky NO37630/15, eier Stig Rønsåsbjørg tlf +47 99541821 Juni 18 29.-30.6.18 5 tisper/5 hanner født 30.8.18
Anbefalt Frøya NO30652/12, eier Torbjørn Olsen tlf +47 91100073, frida04@live.no Konnerud Kollens Peik NO49608/16, eier Per Brauer tlf +47 47858438 (Juni 18) Ikke paret. Utsatt til neste løpetid
Godkjent

Fiktiv stamtavle

Morkheias Leita NO57736/11, eier Tor Ole Dalen, toroledalen@hotmail.com NUCH RS Kompis NO41097/13, eier Øyvind Storbukås, tlf 99410818 Ca 3.april, tispe bekreftet drektig. Valper ventes 5.juni 7 tisper/2 hanner født 7.6.18
Anbefalt N UCH N J(D)CH Hagets Dina S52241/2009 eier Andreas Møll, tlf +47 95073656 N J(D)CH INT N UCH NV-13 Sæterskogen’s Flekken NO36925/09 eier Hans Simensen/Tor Bjørnstad, tlf 92039490 Mai 18 29.-30.5.18 Tom, ingen valper her.
Jomåsknuten’s Pia NO34925/12 , eier Hans Petter Holm tlf +47 90727611 ikke bestemt (Juni-juli 18) Ikke paret, utsatt.
Anbefalt

Fiktiv stamtavle

Vicki NO50187/13, 1EP/BIR, eier Bjørn Lillestu, tlf +47 91586751 NUCH NJ(D)CH Lådde NO37629/15, eier Knut Christiansen tlf +47 48138873 Feb 18 16.-17.2.18 1 tispe/5 hanner født 16.4.18
Godkjent

Fiktiv stamtavle

NJ(D)CH NUCH Jälmådalens Trixi SE37716/2011, eier Per Aaslund, tlf +47 99254059 NJ(D)CH uoff. SJCH Ullangårdens Stej SE17678/2014, eier Roger Henriksen tlf +47 41920776 Mai/juni 18 1.-3.6.18 5 tisper/4 hanner født 1.8.18
Anbefalt Ö S-Heidi SE32306/2015, eier Sven Olof Nilsson, tlf 070-6076625 RR Furukollens Arrack SE31907/2012  født 26.4.18
Godkjent

Fiktiv stamtavle

SJCH SUCH RR SR Lorry SE16786/2013, eier Conny Lundstrøm, lundstrom.conny@telia.com, tlf 070-5205179 N SE J(D)CH RR N SE UCH Rödstamons King, SE21573/2014, eier Ivar Ellingsen 25.2.18 4 hanner/3 tisper født 26.4.18
Anbefalt

Fiktiv stamtavle

NJCH Morkheias Zita NO57738/11, eier Rune Briskodden tlf +47 46963856 RR SE JCH SEUCH Åhlstigens King SE23575/2011 Jan/feb 18 27.-28.2.18 2 tisper/3 hanner født 30.4.18
Anbefalt NJ(D)CH (uoffisielt  SEJCH) Vera NO37632/15, eier Trond Revhaug tlf +47 99295249 SE JCH SE UCH Rosådalens Aiko SE31193/2015 17.-18.3.18 2 hanner født 20.5.18
Anbefalt

Fiktiv stamtavle

NUCH Mølledammens Lea NO49656/12, eier Terje Sandberg tlf +47 91300952 NJ(D)CH Nipa’s Jago 22667/08, eier Arne K. Horten Feb 18 8.3.18 Tispe tom, ingen valper
Anbefalt

Fiktiv stamtavle

NUCH NJCH Ronja NO35238/14, eier Svein-Arne Holthe tlf +47 92880503 RR N SE J(D)CH SR Kompis NO52368/12, eier  Tonje Bakke 4.-6.12.17 3 tisper/3 hanner født 4.2.18