Årsmøte Grimsbu- AGENDA

Styret ønsker velkommen til selve årsmøtet på Grimsbu lørdag 11.7 kl 17. Saksliste for årsmøte er som følger:

 1. Åpning av årsmøte. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Valg av to kandidater til å skrive under protokoll
 4. Årsberetning fra styre
 5. Årsberetning fra avlsrådet
 6. Regnskap
 7. Innkomne saker (saker må være leder Roger Henriksen i hende senest 4. juli)
 8. Fastsette medlemskontingent for 2021
 9. Valg
 10. Kåringer
  1. Årets hamilton
  2. Årets unghund
  3. Årets revhund
  4. Rasemester

Etter at sakene er gjennomgått tar vi oss tid til å diskutere eventuelle andre ting som deltagerne ønsker.

Håper mange møter også i år. Hjerteligst velkommen skal dere være til ei trivelig helg!

Ny LOGO

Det har versert diverse varianter av logoen til Hamiltonringen de siste åra. En versjon har vært bare et bilde, mens en annen har vært bilde med et fargelagt hundehode. I forbindelse med at det nå jobbes med nye rekvisitter, har styret fått utarbeidet en ny logo. Håper den faller i smak!