Kategoriarkiv: Medlemsinfo

Avl sesongen 2022

AR har mottatt at alle leveringsklare valper har fått nye jegerhjem. Hyggelig. Vi går nå inn mot en ny avls-sesong. Gi gjerne en beskjed om planlagte paringer så AR kan få litt god tid. Grensene er jo pr dd åpne igjen og prøvesesongen er i gang for fult, sitter det nå jegere med potensielle hannhunder så ta en prøvestart. Er du nybegynner og usikker rundt dette med jaktprøver så kontakt AR, så vil vi gi en veiledning. AR har også gode kontakter med jaktprøve-dommere over hele landet og kan bidra med hjelp til å få dømt hunden. Lykke til med jakt og prøver utover!

Retningslinjer for avl

Stamtavla til nye kull skal bestå av 30 forskjellige individer fire generasjoner tilbake for å få anbefalt paring fra avlsrådet. (30/30) Det kan i helt spesielle tilfeller godkjennes paringer med 29/30 i stamtavlen dersom følgende kriterier oppfylles: At det ikke er hannhunder med 30/30 i noenlunde nærhet til tispen geografisk. At den kombinasjonen gir en lav innavlsgrad på 5 ledd – under 0,8. At tispen ikke har noen, eller har avlet noen dokumenterte arvbare sykdommer/defekter.

Krav til hannhunder: Min. 1. ÅP jaktprøve – Good eller bedre på utstilling – jaktpremierte foreldre – HD-status A, B eller C som skal være kjent før paring. Først benyttes den til 2 kull før den settes på vent. (evt. et 3. kull dersom jaktpremierte avkom) Eventuelle forekommende defekter, les mer under helse.

Krav til tisper: Skal være jaktpremiert – Good eller bedre på utstilling – HD-status A, B eller C som skal være kjent før paring. 2 kull før den settes på vent. (evt. et 3. kull dersom jaktpremierte avkom) Eventuelle forekommende defekter, les mer under helse. Ref, avls-strategi for rasen.

Krav for tildeling av Cert på utstilling er at hunden må være jaktpremiert, for å oppnå Utstillings Championat må hunden ha 1pr ÅP på jaktprøve i tillegg til 3 x cert og over 24mnd. Se Championatregler NKK.

Hamilton treff 2021 Grimsbu

AR og styre ønsker å få til en «raseparade» lik den vi hadde sist år. Det ble en meget artig seanse da vi fikk se kommende stjerner og noen veteraner. Unghunder er jo spesielt interessant. Alle er velkommen, dette er en uhøytidelig ting som skaper trivsel. paraden planlegges etter årsmøte 9/7. Info om årsmøte kommer med egen info og sakspapirer.

AR (avlsrådet) ønsker alle velkommen, viktig at en prioriterer treffet.

Påmelding til utstillingen går gjennom Østerdalen HK, se NKK terminliste.

Årets hunder 2020/21

De som har jaktprøve resultater som gjelder til kåring av Åretshund / unghund 2020/21, som ikke står på liste jaktprøveresultater bes melde det til avlsrådet. En ser at både klubber og NKK ikke er oppdatert. Grunnen er vel Covid 19 situasjonen, noen dommer møter er ikke gjennomført. For at AR og Styre skal ha alt klart til årsmøte 9 Juli må dette meldes inn av den enkelte. Frist 1 juni.

Leder AR Sven-Tore Kittilsen

Årsmøte 2021 flyttes

Opprinnelig årsmøtetreff var i år planlagt til 28.-30.mai på Sanngrund på Skarnes. Med store usikkerheter til smittesituasjonen og kort tid igjen har styret i samråd med vertskapet bestemt at årsmøte på Sanngrund med utstilling hos Romerike harehundklubb avlyses. Vi tar i stedet sikte på å få gjennomført årsmøtet på Grimsbu (samme sted som i 2020) og deltakelse på Østerdalen harehundklubb sin utstilling. Årsmøtet blir da fredag 9.juli. Schweizerringen har sitt treff på samme camping denne helga, men det skal være god plass til alle. Selvsagt må det fortsatt tas forbehold om smittesituasjonen og både nasjonale og lokale tiltak, men forhåpentligvis er vi da kommet så langt ut på sommeren at ting ser lysere ut. Reservasjoner gjøres direkte til campingen.

Håper dette lar seg gjennomføre og at vi ses på Grimsbu!